(International Association of Human-Animal Interaction Organizations) Definities van IAHAIO voor interventies met behulp van dieren en richtlijnen voor het welzijn van de betrokken dieren