ZorgBeest is een onderzoeksproject van Hogeschool Odisee waarin we praktische richtlijnen formuleren als ondersteuning voor het opstarten of verbeteren van Animal Assisted Interventions in zorgomgevingen. Bij dit inzetten van dieren in zorgomgevingen focussen we ons op het welzijn van alle betrokken partijen, mens zowel als dier.

De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie, advies van experten en ervaringen uit het werkveld. Het onderzoeksveld dat de mens-dier relatie bestudeert, is een vrij nieuw en multidisciplinair veld. We blijven dit opvolgen om onze richtlijnen indien nodig aan te passen aan eventuele nieuwe inzichten.

Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die zorgverleners in dit geheel kunnen spelen en willen we via deze website een platform bieden waarop geĂ¯nteresseerden de weg vinden naar evenementen en opleidingen rond Animal Assisted Interventions.

Dit onderzoek wordt gefinancierd via een PWO-beurs van de Vlaamse Overheid aan Hogeschool Odisee.

http://www.zorgbeest.be/