AAIZOO bestaat dit jaar 10 jaar. Dit kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We gaan dit vieren tijdens een symposium op zaterdag 2 november a.s.  Zet deze datum alvast in je agenda. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. In ieder geval geven we een samenvatting van de lezingen die in Green Chimneys en Amsterdam (oktober 2018) zijn gehouden door onze eigen groep.

Ook kun je een uitnodiging verwachten om in verband met het symposium op 2 november a.s. abstract in te dienen: er is hiermee mogelijkheid om een presentatie te doen van 15 minuten of een posterpresentatie van 10 minuten aan de aanwezigen.

Voorlopig Programma

Symposium 10 jarig bestaan AAIZOO te Amsterdam (Friendship Sport Center)

10 jaar AAIZOO,
wat is er allemaal bereikt en voor welke uitdagingen staan wij met het veld van Animal Assisted Interventions

9.00-9.30 uur
Opening door Marie Jose Enders-Slegers en Roger Nuijtinck
Terugblik op de laatste 10 jaar en op de Leerstoel Antrozoologie

9.30 – 10.15 uur
Key-note: Richard Griffioen
Nationale en internationale ontwikkelingen naar aanleiding van het symposium te Amsterdam (Oktober 2018) en de IAHAIO conferentie bij Green Chimneys , New York (April 2019).

10.15 – 11.00 uur
Key-note: Karin Hediger
Uitbreidingen in het GGZ werkveld: AAI in ziekenhuizen, rehabilitatie klinieken en de weg er naar toe (Engelstalige presentatie)

11.00 – 11.30  uur
koffie/thee

11.30 12.15 uur maximaal 3 presentaties van 15 min.
Presentaties van promovendi o.a. onderwerpen animal wellbeing, paarden-coaching of dementie en bezoekhonden, AAE op scholen ? (via call for abstracts )

12.15-13.15 uur
Netwerk lunch
incl. ronde tafel gesprekken over het onderwerp van diverse promovendi

13.15 tot 14.15 uur
4 x 15 min Presentaties van andere AAIZOO begunstigers ( keuze via call for abstracts )

14.15 – 14.45 uur
Film (Carmen Maurer en Richard Griffioen) diverse praktijk projecten/workshops die wij draaien en/of ondersteunen, Met dieren leuker leven, Paard&Go, Project van Steffie van der Steen, Read dogs,
Mogelijkheid voor het stellen van vragen n.a.v. de film.

14.45- 15.15 uur
Koffie/thee

15.15-15.45 uur
Presentaties van de 5 uitgekozen Posters, ( via call for abstracts) 10 min per poster.

15.45- 16.35 uur
Toekomstvisie AAIZOO: waar werken we met elkaar naar toe? Bijv Dierenwelzijn
Wat zijn onze rollen? En wat zijn de rollen van onze begunstigers?

16.30-17.30 Borrel !