griffioenAeres Hogeschool Dronten initieert een nieuwe lectoraat waarbij een unieke samenwerking ontstaat tussen Aeres Hogeschool Dronten, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO), Open Universiteit en Stichting Sam. Dr. Richard Griffioen zal per 1 april benoemd worden tot lector Animal Assisted Interventions. Het lectoraat richt zich op de menskant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens.

In de snel groeiende huisdiersector is er behoefte aan verdere professionalisering zo meldt de Raad van Dierenaangelegenheden(RDA). Instellingen moeten toewerken naar een kwaliteitskeurmerk en opleidingen moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast zijn er zorgen of de meerwaarde van de mens-dier interactie wederzijds is. ,,De groei van activiteiten, therapie, coaching en educatie programma’s, waarbij dieren worden ingezet is aanzienlijk. Van belang is dat er een zogenoemde body of knowledge gecreëerd wordt met name door praktijkgericht onderzoek met vertaling van de resultaten naar het onderwijs en het werkveld’’, vindt Griffioen. 

Het lectoraat zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis en educatie rondom de effecten van de mens-dier interactie op het dier en op de mens. ,,We willen meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen en tegelijkertijd het welzijn van mensen te vergroten’’, vertelt Jolanda Berntsen, directeur Aeres Hogeschool Dronten.

Lector Griffioen zal nadrukkelijk gaan samenwerken met het lectoraat Human Animal Interactions van dr.ir. Kathalijne Visser. Zij focust zich meer op de dierkant van de mens-dier relatie.

Ruime ervaring bij alle partners
Dit lectoraat levert een unieke samenwerking op tussen de volgende partners: Aeres Hogeschool Dronten, Open Universiteit, Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en Stichting Sam.

Aeres Hogeschool heeft al jaren ervaring met de inzet van dieren voor humane gezondheid. Zo is er al een aantal jaren een intensieve samenwerking tussen studenten en docenten van de studie Diergezondheid & Management en Hulphond Nederland. Ook draait voor het tweede seizoen de post-hbo opleiding Therapie met inzet van dieren. Berntsen: ,,Wij willen als hogeschool een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken door professionals op te leiden die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in complexe situaties. Ook met dit lectoraat hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.’’

Partner Open Universiteit onderzoekt de mens-dier relatie vanuit de psychologie en wat het contact met de dieren voor de mensen betekent. Meer specifiek onderzoekt de vakgroep Antrozoölogie de effecten van dierondersteunde interventies en de mechanismen die daarbij een rol spelen. Dat doet de vakgroep in samenwerking met nationale en internationale partners waaronder de stichting AAIZOO.

Onderzoeksresultaten van de lectoraten komen terecht in bestaande opleidingen en scholingsprogramma’s, zowel bij Aeres Hogeschool als bij de Open Universiteit. Daarnaast wordt bestaand onderwijsmateriaal uitgewisseld. Ook wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een master.

 

Richard Griffioen
Griffioen is een ervaren gezondheidsprofessional, coach en trainer, onder andere voorheen bij Medical Center IBIS en The Human academy. In 1997 startte hij Stichting SAM, een stichting voor dierondersteunde interventies, en begon zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met Down en autisme. In 2015 resulteerde dat in een promotietraject bij de Open Universiteit, welke hij met goed resultaat afgerond heeft in 2020. Griffioen is mede-oprichter van de gezondheidsboerderij Het Boerenparadijs (2011-2017) waar dagactiviteiten werden aangeboden voor kinderen met een handicap. Van 2013 tot 2016 maakte hij deel uit van het bestuur (o.a. als voorzitter, momenteel is hij nog verbonden als adviseur) van AAIZOO, Animal Assisted Interventions in zorg, onderwijs en onderzoek. Sinds 2020 heeft hij zitting in het bestuur van de overkoepelende wereldorganisatie IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations).

Animal Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) is een stichting die zich inzet voor het verbeteren van de kennisinfrastructuur op het gebied van activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, onderzoek en onderwijs. Om daarmee het welzijn van de in te zetten dieren te waarborgen en de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren.

Vakgroep klinische psychologie Open Universiteit houdt zich onder meer bezig met het onderzoeksthema antrozoölogie. Binnen dit thema wordt de mens-dier relatie vanuit de psychologie onderzocht en wat het contact met dieren voor mensen betekent.

Stichting SAM, is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met het verzorgen van dierondersteunde activiteiten (animal assisted interventions). Dit doet zij door middel van een drietal ontwikkelde programma’s onder andere voor kinderen met het syndroom van Down en kinderen met autisme.

Aeres Hogeschool Dronten, is een groene hbo-instelling met studies op het gebied van ondernemen, bedrijfskunde, dier en voedsel. Binnen de studie Diergezondheid & Management leren studenten meer over voeding, welzijn, gedrag en ethiek van huisdieren.