Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunde interventies, drongen de afgelopen jaren steeds meer door in verschillende segmenten van de zorgsector en de maatschappij. De behoefte aan praktijkgericht onderwijs en praktijkgericht onderzoek op het gebied van AAI nam hierdoor toe.

Om aan te sluiten bij deze ontwikkeling is Stichting AAIZOO op zoek gegaan naar de mogelijkheid om een lectoraat over dit onderwerp op te richten. Op deze manier kunnen we een praktijkonderwijscurriculum voor professionals ontwikkelen én tegelijkertijd meer kennis van de dagelijkse praktijk genereren. Via onderzoek op locatie en in praktijkomgevingen verkrijgen we namelijk kennis over de effecten van interventies met inzet van dieren.

Samenwerking AAIZOO, Open Universiteit, Stichting SAM/Vriend van SAM en Aeres Hogeschool

In de zoektocht is AAIZOO is in contact gekomen met Aeres Hogeschool. Deze hogeschool had al veel kennis opgebouwd in het onderzoek naar welzijn van kleine en grote huisdieren, vooral koeien en paarden. Aeres Hogeschool miste echter de toegang tot de mens-/zorgkant van dierondersteunde interventies. De samenwerking met AAIZOO en de Open Universiteit bleek hierin al snel een logische stap. Stichting AAIZOO heeft namelijk in 2013 de leerstoel Antrozoölogie aan de Open Universiteit ingesteld. Deze leerstoel heeft onder leiding van professor Marie-Jose Enders veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mens-dierrelaties*. Het onderwerp dierondersteunde interventies heeft hierdoor veel publiciteit gekregen. Om het praktijkgericht onderwijs en onderzoek op het gebied van AAI in te richten, is er al een lectoraat dat zich richt op de dierkant met als lector Kathalijne Visser. Richard Griffioen, adviseur van AAIZOO, is de beoogd lector voor het lectoraat gericht op de menskant.

Persbericht ‘Intentie tot samenwerking op het gebied van inzet dieren voor human gezondheid’

In het persbericht ‘Intentie tot samenwerking op het gebied van inzet dieren voor human gezondheid’ van de Aeres Hogeschool staat een toelichting op de plannen voor het lectoraat op het gebied van dierondersteunde interventies. Zoals je kunt lezen is er gekozen voor het instellen van 2 complementaire lectoraten, gericht op dier én mens.

*Kortgeleden heeft prof. Dr Karin Hediger heeft deze leerstoelpositie overgenomen van Marie-Jose Enders, die nu met emeritaat is. Marie-Jose blijft betrokken bij de onderzoeken en is inmiddels al nieuwe verantwoordelijkheden aangegaan binnen het veld van mens-dier relaties.