In januari 2009 is op initiatief van dr. Marie-José Enders-Slegers AAIZOO opgericht.  Op dat moment bestond in Nederland al een virtueel overlegorgaan in de vorm van de website Platform Dieren Helpen.
Dit overlegorgaan vormde een platform voor kennisoverdracht en de mogelijkheid om te netwerken voor degenen die zich al dan niet professioneel bezighielden met dierondersteunde activiteiten, behandelingen en onderwijs. Dit is in januari 2009 naar AAIZOO overgegaan.

Op de eerste bijeenkomst van  de deelnemers van het Platform Dieren Helpen in januari 2009 is AAIZOO geïntroduceerd en zijn de algemene doelstellingen bekend gemaakt.
In dat jaar heeft er op beleidsbepalend niveau een integratieproces plaatsgevonden en is het Platform Dieren Helpen organisatorisch en financieel overgegaan in AAIZOO. De leden van het Platform Dieren Helpen zijn daarmee deel gaan uitmaken van wat nu het AAIZOO-deelnemersplatform is.

Doelstellingen
AAIZOO  houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland.

Doelen:

 • Het stimuleren en faciliteren van onderzoek op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs.
 • Het stimuleren van uitwisseling van informatie, kennis en ervaring op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs door middel van het organiseren van congressen en symposia.
 • Het verlagen van drempels bij de acceptatie van dierondersteunde programma’s.
 • Het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van AAI.
 • Het bevorderen van het welzijn van dieren die worden ingezet in dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs door het ontwikkelen en doorgeven van kennis, ervaring en onderzoek op dit gebied.
 • Het ontwikkelen, opstellen en bekend maken van normen voor kwaliteit en dierenwelzijn voor beroepsbeoefenaars en organisaties in dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs.
 • Het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling en organisatie van opleidingen en onderwijsprogramma’s op MBO, HBO en Universitair niveau op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs.
 • Het bevorderen van samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland die actief zijn op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs.
 • Het voorlichten van het publiek over dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs en over de respectvolle omgang met dieren.
 • Het vertegenwoordigen van het vakgebied bij Nederlandse overheden en andere instanties zoals onderwijs, zorginstellingen, zorgverzekeraars, bedrijfsleven en andere betrokken organisaties.
 • Drempelverlaging door middel van lobby en communicatiecampagnes, zodat zoveel mogelijk mensen in kwetsbare posities de voordelen kunnen ervaren van veilige en verantwoorde dierondersteunde vormen van dienstverlening.