AAIZOO heeft als missie personen en instanties die zich op de gebieden zorg, onderzoek en onderwijs bezig houden met Animal Assisted Interventions (dierondersteunde interventies) bij elkaar te brengen, te ondersteunen en te versterken door met elkaar kennis te ontwikkelen, te delen en uit te breiden en daarmee de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren.

In dat kader wil AAIZOO een welzijnsstandaard ontwikkelen voor de ingezette dieren en wil zij de kwaliteit van de interventies en die van de zorgverlener (professional of vrijwilliger AAI) kunnen waarborgen door het ontwikkelen en vaststellen van kwaliteitseisen.

AAIZOO stimuleert het doen van onderzoek in Nederland en wil zich gaan ontwikkelen tot de vertegenwoordiger van haar deelnemers naar overheid en instanties, die zowel in Nederland als in het buitenland van betekenis zijn op het gebied van Animal Assisted Interventions.

Omdat het een in Nederland betrekkelijk nieuw vakgebied betreft, is het van belang samen te werken met partners buiten Nederland.
AAIZOO werkt nauw samen met SCAS (Society for Companion Animal Studies, Engeland) en is lid van IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations, USA).