Lid worden

AAIZOO is dé vereniging voor professionals, vrijwilligers en geïnteresseerden die vanuit hun professie, (bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs), hun beroep met inzet van dieren uitvoeren. AAIZOO stelt zich ten doel om internationale ontwikkelingen op het gebied van AAI bij te houden, het vakgebied in Nederland ook verder te ontwikkelen door: AAI professionals te verbinden, wetenschappelijk en praktijk-gericht onderzoek te stimuleren en deskundigheid te bevorderen. Hierbij werkt AAIZOO samen met het IVA (Instituut voor Antrozoölogie en het AAI-Kwaliteitsregister (AKR).

Aanmelden

 

Wie kunnen lid worden?
De professionals binnen de vereniging zijn geschoold en gediplomeerd in hun vak/beroep en daarnaast aantoonbaar geschoold in het toepassen van AAI in hun vakgebied en staan geregistreerd in minimaal level 2 van het AKR. Daarnaast kunnen of maken zij deel uit van een ‘ eigen’ beroepsvereniging zoals die van b.v. psychologen, fysiotherapeuten, coaches, logopedisten, jeugdzorgmedewerkers etc.

Vrijwilligers kunnen eveneens lid worden van AAIZOO. Zij dienen kwaliteiten te bezitten en opgeleid te zijn met hun dier en geregistreerd te zijn in minimaal het AKR-level 1 en kunnen deelnemen aan alle door AAIZOO aan de leden geboden activiteiten. Ook geïnteresseerden zijn van harte welkom bij AAIZOO: om mee te denken en te delen in de ontwikkelingen in kennis en praktijk op het AAI-vakgebied.

 

Voordelen lidmaatschap en tarieven

 • Aansluiten bij een netwerk van AAI-professionals en/of AAI-vrijwilligers
 • Gratis lidmaatschap van IAHAIO en genieten van de voordelen hiervan (gratis webinars, korting congres): www.iahaio.org
 • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op AAI-gebied
 • Beschikbare documenten en downloads m.b.t. onderzoeken en rapporten op het gebied van AAI
 • Vermelding op de website van AAIZOO en gebruik logo AAIZOO
 • Het behartigen van de belangen AAI-beoefenaars
 • Promotie en ontwikkeling van het AAI-werkveld
 • Toegang, met gereduceerd tarief, tot de jaarlijkse netwerkdag/congres*
 • Antwoord op en advies op al jouw vragen op het gebied van het AAI-werkveld
 • Gratis deelname aan diverse webinars
 • Deelname, met gereduceerd tarief, aan workshops en lezingen
 • PE-punten behalen voor het AAI-Kwaliteitsregister (AKR) door deelname aan AAIZOO-activiteiten

 

Tarieven
De jaarcontributie is:
Voor professionals (level 2 en 3 van het AKR): 95,- euro per jaar
Voor vrijwilligers en niet AKR-geregistreerden: 60,- euro per jaar
Voor organisaties/instellingen: 275,- per jaar

Verder zijn er nog speciale lidmaatschappen voor bijvoorbeeld AAI-studenten. Informeer naar de mogelijkheden.

Aanmelden

 

Activiteiten AAIZOO

De activiteiten van AAIZOO zijn onder meer:

 • Het organiseren van een jaarlijkse symposium om nieuwste wetenschappelijke inzichten en best practices te delen
 • Het ondersteunen van de leerstoel Antrozoölogie aan de Open Universiteit
 • Het samenwerken met AERES, met IAHAIO, met het Instituut voor Antrozoölogie, andere hogescholen en universiteiten en andere toonaangevende organisaties
 • Het uitgeven van een nieuwsbrief, met tips en verwijzingen naar wetenschappelijke en andere voor de beroepsgroep interessante artikelen, ethische vraagstukken binnen AAI, dierenwelzijn, kwaliteitsbewaking, casuïstiek e.d.
 • Het aansluiten van de beroepsbeoefenaren bij internationale ontwikkelingen (IAHAIO-lidmaatschap) en privileges en kortingen bij IAHAIO voor leden
 • Het organiseren van een jaarlijkse netwerk leden-dag, het regelmatig aanbieden van webinars
 • Samenwerken met de AKR (AAI Kwaliteitsregister) om de kwaliteitseisen van professionals en vrijwilligers in AAI te kunnen blijven bewaken
 • AAIZOO zal zich aansluiten als vereniging voor AAI professionals bij de Overkoepelende Branche Vereniging Dier & Welzijn (i.o.) opdat de belangen van de leden op alle vlakken optimaal worden vertegenwoordigd

 

AAIZOO historie
AAIZOO heeft de afgelopen 10 jaar op het gebied van Animal Assisted Interventions (AAI) in Nederland een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet. AAIZOO was (en is) ten eerste een verbindende factor tussen verschillende organisaties en AAI-professionals en een kennisplatform. Daarnaast heeft AAIZOO in 2013 een leerstoel Antrozoölogie aan de Open Universiteit opgericht (https://www.ou.nl>antrozoologie ) waar onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van AAI wordt verricht én onderwijs wordt aangeboden op dit gebied. Sinds kort is daar een lectoraat Animal Assisted Interventions op Aeres Hogeschool bijgekomen; voor nog meer praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Ook doet AAIZOO mee aan het Erasmus+ project dat onderzoek doet naar het READ-programma. AAIZOO verwierf het lidmaatschap van IAHAIO, waardoor leden ook van voordelen kunnen genieten. En een afvaardiging van AAIZOO heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de overkoepelende branchevereniging Dier & Welzijn (www.aai-nederland.nl). Als laatste mijlpaal hebben we samen met het Instituut voor Antrozoölogie het AAI Kwaliteitsregister (AKR) (www.aairegister.nl) ontwikkeld.

Aanmelden

 

Meer informatie?
Mail voor meer informatie naar: secretariaat@aaizoo.nl