Logo AKR

Per 18 juni 2020 is het AAI-kwaliteitsregister (www.aairegister.nl) operationeel. Dit register geeft een overzicht van op transparante wijze gekwalificeerde aanbieders en geaccrediteerde opleiders op het gebied van Animal Assisted Interventions (AAI), oftewel dierondersteunde interventies.

Afgelopen jaar zijn de Stichting Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs (AAIZOO) en het Instituut voor Antrozoölogie (IVA), samen met experts uit het werkveld van honden en paarden, druk bezig geweest met het ontwikkelen van het AAI-kwaliteitsregister (AKR). Er was namelijk een grote behoefte onder aanbieders, cliënten en instellingen om uniforme kwaliteitsstandaarden voor dierondersteunde interventies op te stellen en de markt een transparant overzicht te bieden van gekwalificeerde aanbieders, die de veiligheid van dieren en mensen voorop stellen.

Meld je nu aan als professional of opleider

Aanmelden voor het AAI-kwaliteitsregister is vanaf vandaag mogelijk via www.aairegister.nl.

Ben je AAI-professional en heb je een opleiding gedaan op het gebied van dier-ondersteunde interventies en/of jarenlange praktijkervaring op dit gebied? Meld je dan nu aan. Door je aan te melden, maak je aantoonbaar dat je beschikt over de juiste kennis en kunde om dieren in te kunnen zetten in het werk.

Ben je opleider en bied je een opleiding aan op het gebied van dier-ondersteunde interventies? Dan kun je je opleiding langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT/IAHAIO richtlijnen laten leggen en als de opleiding voldoet, kan deze worden opgenomen in het AAI-kwaliteitsregister.

Het AAI-kwaliteitsregister (AKR)

Het AAI-kwaliteitsregister maakt inzichtelijk welke gekwalificeerde aanbieders van dierondersteunde interventies er zijn. Vrijwilligers, handlers en professionals, die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten, staan in het register. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren. Verder kunnen aanbieders van dierondersteunde zorg of interventies in de cursusagenda een overzicht vinden van geschikte na- en bijscholingen, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun kennis up-to-date houden.

Op deze manier kunnen cliënten, zorginstellingen, gemeenten en verzekeraars gemakkelijk de juiste gekwalificeerde aanbieder binnen hun regio vinden. Zo kunnen we de kwaliteit van de inzet van dieren en het welzijn van dier én mens waarborgen.