Hoe kunnen we helpen?

Dierbare hulpverleners: Welzijn voor mens en dier?

You are here:
< All Topics

Zienswijze van draad voor dierenaangelegenhedene Raad voor Dierenaangelegenheden. Er is een enorme toename én een grote variatiein het aantal activiteiten met dierondersteunde interventies in Nederland (Animal Assisted Interventions, AAI). Hebben die interventies nut voor de mens en zijn ze wel noodzakelijk? Hoe is het gesteld met het welzijn van de betrokken dieren en welke maatregelen kunnen er worden genomen om dat welzijn te beschermen?

Samengevat:

  • Er is goed wetenschappelijk onderzoek nodig, met de daarbij behorende kwaliteitscriteria, naar de effecten van dierondersteunde interventies op mens én dier.
  • De sector moet worden geprofessionaliseerd, met opleidingen volgens vastgestelde criteria, nascholingen en een
    accreditatiestelsel dat duidelijkheid schept voor consumenten, hulpzoekers en verzekeraars.
  • Het is belangrijk dat er een beroepsorganisatie voor de sector komt.
Table of Contents