Thérèse Evers is begunstiger van AAIZOO en is geïnterviewd over wat zij allemaal doet in het werkveld van Animal Assisted Interventions.

Thérèse heeft een diverse achtergrond en is goed thuis in de wereld van animal assisted interventions. Vanuit haar eigen praktijk DogSense Coaching & Training is ze werkzaam als instructeur assistentiehonden bij Bultersmekke en als opleider bij Coachen met Honden. Verder zit ze als expert in de Hondenexpertgroep van het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) en denkt ze mee over de kwaliteitscriteria voor vrijwilligers, handlers en professionals. In dit interview gaat ze in op haar achtergrond, welke opleidingen ze heeft gevolgd en wat ze het mooiste vindt aan het werken met honden. Ze sluit af met een paar tips voor collega teams die samen werken met hun hond.

Wat is je achtergrond?

Thérèse: ‘Ik heb ruim 25 jaar gewerkt voor de politie. Voor het grootste deel als zedenrechercheur bij de zedenpolitie. Ik was gespecialiseerd in het horen van kinderen van 4- 12 jaar. Ik heb heftige dingen meegemaakt. Eigenlijk zou je in dit heftige werkveld maar maximaal een aantal jaren voor deze doelgroep moeten werken, vind ik. De laatste jaren heb ik als opleider gewerkt op de Politieacademie om zedenrechercheurs op te leiden’.

Mede om haar eigen verleden van geweld en de heftigheid van haar werk voor zichzelf te verwerken en ook haar verhaal te delen met anderen, heeft ze een roman geschreven: ‘De som der delen’. ‘De som der delen’ is een semi-autobiografische roman over het werk van een zedenrechercheur, die zelf ook geweld heeft ervaren in haar jeugd. Het boek gaat over de zoektocht naar de balans als werk en privé elkaar steeds meer raken. Na het verschijnen van deze roman werd Thérèse gevraagd om lezingen over haar boek en dit thema te gaan geven.

‘Hierna kwam voor mij het omslagpunt in mijn carrière’, vervolgt Thérèse. ‘Ik bleek forse PTSSklachten te hebben ontwikkeld en ben daardoor ook een tijdje ziek thuis geweest. In deze periode ben ik gaan nadenken wat ik nu eigenlijk verder wilde. Was een omscholing nodig? Zo ja, wat dan? Wat vond ik leuk? Ik heb mijn hele leven honden gehad en die passie werd nog meer aangeraakt toen ik in aanraking kwam met het bedrijf Coachen met Honden. Daar heb ik een opleiding gevolgd en werd mijn passie voor het werken met honden geboren. Daarna kwam ik in contact met Arjen van Alphen en heb bij hem de opleiding over de Roedelmethode gevolgd. Dit is een hele mooie opleiding, waar het opvoeden en trainen van honden gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs van wat wel/niet werkt. Je leert onder andere dingen veel over hoe de neurologie van honden werkt en hoe honden leren’.

Vervolgens heeft Thérèse de Topdog opleiding gedaan bij Mens en Hond Consultancy. Dat is een vorm van een sociale vaardigheidstraining voor jongeren, waarbij de hond actief wordt ingezet. ‘Toen is mijn hart voor het werken met de hond nog sneller gaan kloppen!’, spreekt Thérèse vol enthousiasme uit. ‘Ik heb kinderen en jongeren op deze manier kunnen helpen en dat is natuurlijk geweldig. Ik kwam kinderen tegen die bijvoorbeeld gepest werden op school of heel onzeker waren. Door het doen van oefeningen met de hond, kan het kind zien wat voor effect dat heeft op het gedrag van de hond. Wanneer neemt de hond je serieus? Wat doet de hond als je vanuit onzekerheid een verzoek aan hem doet? Hoe reageert de hond op jouw stress en hoe kunnen kind en hond elkaars hormonen beïnvloeden? Door middel van bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, voeten stevig op de grond en goed rechtop staan, kom je heel anders op de hond over dan wanneer je ineengedoken staat. Heel mooi om de groei hierin te zien en het effect ervan op kinderen en jongeren. Ik heb dit werk zo’n 2 jaar gedaan’. Daarna ben ik me meer gaan richten op het werk met assistentiehonden en het geven van trainingen en opleidingen over het coachen van volwassenen en kinderen samen met de hond.’

Thérèse: ‘Ik was zo enthousiast over het werk van Coachen met Honden, dat ik me daarna ook bij dat bedrijf heb aangesloten. Ik had al veel ervaring met onderwijs en het geven van trainingen aan groepen. We zijn het laatste jaar bezig geweest om onze cursus Coachen met Honden om te zetten naar een volledige opleiding Coachen met Honden. Deze is inmiddels opgenomen in het AAI-Kwaliteitsregister en voldoet aan de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen. Ik vind het geweldig om hier aan mee te werken’.

Ik zag dat je ook werkte als instructeur assistentiehonden bij Bultersmekke? Kun je daar iets over vertellen?

Thérèse: ‘In januari vorige jaar heb ik de opleiding tot instructeur bij Bultersmekke afgerond. Ik begeleid nu 3 teams in het opleiden van hun eigen assistentie-/signaalhond. Bultersmekke is een prachtig bedrijf dat op een geheel eigen wijze mensen helpt om hun eigen assistentiehond op te leiden. Ik voel me daar, net als bij Coachen met Honden, als een vis in het water. In feite behelst dit werk een combinatie van het helpen trainen van de hond en het coachen en begeleiden van het team mens-hond. Daar komen ook weer allerlei coachvaardigheden van pas. Ik vind de combinatie van deze werkzaamheden echt heel prettig en voedend.’

Wat voor hond heb je zelf?

Thérèse: ‘Ik heb een kruising Friese stabij/Labrador met een Golden Retriever. Zijn naam is Mudi. Dit komt van het begrip mudita, één van de vier kernbegrippen van het Boeddhisme. Het boeddhisme speelt een belangrijke rol in mijn leven, vandaar de verwijzing naar dit mooie begrip, dat medevreugde betekent.

Wat vind je het mooiste aan het werken met honden?

Thérèse: ‘Iedere keer ontdek ik weer dingen en leer ik opnieuw van de honden waar ik mee werk. Een hond leert het beste als hij zijn eigen keuze mag maken. Het gaat er niet zo zeer om dat de hond persé zus of zo moet gaan zitten, maar dat je samen het leerproces ontdekt hoe je daarin samenwerkt. Dat is echt fantastisch! Het gaat erom dat je een goeie relatie opbouwt met de hond. Niet vanuit het principe de hond moet doen wat je zegt, maar vanuit samenwerking vragen wat je van de hond wil. Ik leer elke dag weer bij en dat ben ik van plan de rest van mijn leven samen met honden te doen.

Wat zijn tips die je aan professionals die met honden (gaan) werken wil meegeven?

Thérèse: ‘We slaan soms het welzijn en de veiligheid van de hond over. We willen van alles van de hond maar is dat wel fijn voor de hond? Het is goed om hierbij stil te staan, vind ik. Verder vind ik dat je bij het coachen met de hond geen strak getrainde hond moet willen. Je hebt juist spontaan gedrag van de hond nodig bij het coachen. Ik wil benadrukken dat ik vind dat de hond geen co-coach is, maar een middel bij de interventie. Dit betekent niet dat de hond alles kan oplossen, maar wel helpend kan zijn in de coaching. Als laatste wil ik meegeven dat ik het belangrijk vind om objectief te observeren en omschrijven wat de hond doet. De hond vertoont gedrag: hoe reageer jij daar op? Jij doet iets en hoe reageert de hond hierop? Het gaat erom wat jouw interpretatie is van het gedrag van de hond, omdat dat vaak hetgeen is wat jou raakt of wat jouw thema is. Hier kun je dan als coach weer op doorvragen’.

“Kennisdeling vind ik erg belangrijk. Twee keer per jaar organiseert Coachen met Honden een netwerkdag voor alle mensen die met honden (willen gaan) coachen. Kennis en ervaringen worden hier gedeeld en mensen krijgen een podium om hun werkzaamheden te presenteren”

Thérèse sluit af door te zeggen dat ze kennisdeling erg belangrijk vindt. Twee keer per jaar organiseert Coachen met Honden een netwerkdag voor alle mensen die met honden (willen gaan) coachen, waar kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden en mensen een podium krijgen om hun werkzaamheden te presenteren. Andere initiatieven op dit gebied vindt ze alleen maar goed. Ze is bijvoorbeeld ook blij dat het AAI-Kwaliteitsregister ontwikkeld is. Ze zal de komende tijd werken aan het aanpassen van de opleiding “Kinderen Coachen samen met de Hond”, zodat ook die opleiding zo spoedig mogelijk kan worden geaccrediteerd en in het AAI-Kwaliteitsregister kan worden opgenomen.