Overkoepelende branchevereniging Dier & Welzijn van start

Na een ontwikkelperiode van twee jaar is de overkoepelende Branchevereniging Dier & Welzijn voor professionele organisaties in dierondersteunde interventies opgezet. Met een startsubsidie van het ministerie van LNV zal een, door het oprichtingsbestuur aangestelde, kwartiermaker de vereniging handen en voeten geven. Primair richt de vereniging zich op het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden in dierondersteunde interventies. Daarnaast wordt voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie voor cliënten en ondersteunt de vereniging de verdere professionalisering van de branche. Dat doet zij onder andere door middel van kennisuitwisseling, het faciliteren in opleidingsaanbod en het uitvoeren van gezamenlijke lobby en -communicatie.

De laatste jaren is er een duidelijke toename van de inzet van dieren ten behoeve van mensen. Waar paarden al ruim 50 jaar worden ingezet bij het aangepast- en therapeutisch paardrijden en de blindengeleidehond al bijna 90 jaar onderdeel van onze samenleving vormt, worden dieren steeds vaker in uiteenlopende settings ingezet. Binnen het werkveld bestaan dan ook diverse toepassingsgebieden, waaronder activiteiten, coaching, therapie, en training, ook in het onderwijs, bedrijfsleven. Er zijn echter geen wetten of regels die het aanbod, de benodigde kennis of de omgang met dieren in interventies, veiligstelt. Door de groeiende markt is het daarom van groot belang een branchevereniging te hebben die ethische richtlijnen uitzet, de kwaliteit van het werk door ontwikkelt en faciliteert in eenduidige, transparante en constructieve samenwerking binnen de sector.

In het najaar van 2019 is een werkgroep met leden uit de branche aan de slag gegaan met het inventariseren van het werkveld en het schrijven van een plan van aanpak voor de opstart van een branchevereniging. Het waarborgen van het welzijn van dieren die ingezet worden bij interventies stond hierbij centraal. Daarnaast heeft de werkgroep in de afgelopen jaren gewerkt aan een overkoepelende Gedragscode, met daarbij welzijnsprotocollen voor de diersoorten die het meest ingezet worden. Binnen het werkveld bestaat er een onderscheid tussen assistentiehonden die worden ingezet en permanent verblijven bij mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking, PTSS, epilepsie, autisme of diabetes en dieren die worden ingezet in korte sessies bijvoorbeeld ter ondersteuning van dementie, depressie of sociaal-emotionele vraagstukken. Waarbij in het werken met paarden ook nog een onderscheid wordt gemaakt in tussen, naast of op het paard.

Het oprichtingsbestuur van de Branchevereniging Dier & Welzijn heeft Drs. Fenna Westerduin bereid gevonden om als kwartiermaker te ondersteunen bij de startfase van de vereniging. Verwacht wordt dat de vereniging in het derde kwartaal van dit jaar haar definitieve vorm heeft en ook vanaf dat moment leden kan verwelkomen. Het oprichtingsbestuur bestaat uit Ruth Slob (SpeelAtelier), Meta Neeleman (KNGF Geleidehonden) en Bineke de Vries (Federatie Paardrijden Gehandicapten) en wordt geadviseerd door Prof. em. dr. Marie-Jose Enders-Slegers.