Bestuurssamenstelling 2019

Dhr. Roger Nuijtinck, voorzitter
Drs. Hans Maathuis, penningmeester
Mw. Carmen Maurer, algemeen bestuurslid & AAT-professional
Mw. Nicky Barendrecht-Jenken, algemeen bestuurslid & AAT-professional
Mw. Nancy Bakker, secretaris/communicatieadviseur & AAT-professional

 

Prof.Dr. Marie-José Enders-Slegers (adviseur)
Dhr. Richard Griffioen (adviseur)

 

De bestuursleden stellen zich graag aan u voor:

Roger Nuijtink (voorzitter)
Roger Nuijtinck is afgestudeerd als bioloog en na een aantal jaren van van onderzoek doen overgestapt naar de farmaceutische industrie. Op dit moment is hij werkzaam bij CSL Behring, een internationaal bedrijf dat biotherapeutica ontwikkelt voor zeldzame , ernstige aandoeningen.
Roger is in het bijzonder geïnteresseerd in het onderbouwen van de effectiviteit van dier-ondersteunde interventies en – therapieën.

In de toekomst wil hij een aanzet kunnen maken tot het vergoed krijgen van dier-ondersteunde therapieën via een transparante en reguliere financiering en als het bijzondere effect van dier-ondersteuning bij therapieën wetenschappelijk bewezen kan worden, zou er zelfs een plaats in het verzekerd pakket mogelijk moeten zijn. Om die reden is het essentieel dat AAIZOO de leerstoel Antrozoologie heeft ingesteld en
                                                               dat AAIZOO het werken met standaarden door de verschillende dier-
                                                               ondersteunde therapeuten en begeleiders stimuleert.

Drs. Hans Maathuis (penningmeester)

hans_maathuisDrs. Hans Maathuis heeft als dierenarts vele jaren gewerkt in Etten-Leur en was al snel actief in diverse bestuursfuncties bij de beroepsorganisatie KNMvD. Vanwege de toenemende belangstelling voor management en organisatie werden diverse cursussen en opleidingen gevolgd om meer kennis op dat terrein te verwerven.
Door de automatisering van de praktijk raakte hij betrokken bij de IT sector. Eerst als adviseur, later als manager en tenslotte in 1995 na een fusie als directeur.
In de loop der jaren groeide echter steeds meer de behoefte om de brede kennis en ervaring aan anderen ter beschikking te stellen. Daarom besloot Hans zich geheel te gaan wijden aan advisering, ondersteuning, training van praktijken en organisaties die behoefte hebben aan een beter resultaat met behoud van een goede werksfeer. In Curalis kan hij deze ambitie volledig waar maken.

In 2004 maakte Hans kennis met AAT doordat hij adviseerde bij de oprichting van een AAT centrum. De “therapie met behulp van dieren” sprak hem zo zeer aan dat hij zelfs een stichting oprichtte om de toegankelijkheid en het gebruik van AAI in de regio te stimuleren en te ondersteunen.

Toen de uitnodiging kwam voor een functie in het AAIZOO bestuur heeft hij niet lang hoeven nadenken.

Carmen Maurer
IMG_0682“ Liefde voor de zorg, kinderen, dieren, de natuur en een wens om de wereld een beetje mooier te maken!”
Carmen Maurer beschikt over veel werkervaring en een brede achtergrond in de Gezondheidszorg en het onderwijs. Zij heeft gewerkt bij de Hogeschool Utrecht, als hoofd communicatie bij de Faculteit Gezondheidszorg en daarna de overstap gemaakt naar een goed doel, waar zij gewerkt heeft met kinderen met autisme en paarden. Inmiddels werkt zij alweer 11 jaar bij Alzheimer Nederland waar zij zich inzet voor mensen met dementie en hun naasten.

Naast haar baan bij Alzheimer Nederland, heeft Carmen Maurer een eigen praktijk, Leerdier, coaching & pedagogische begeleiding. In haar praktijk begeleidt zij als Ecologisch Pedagoog en gecertificeerd equine assisted coach kinderen en (jong)volwassenen met de hulp van dieren en de natuurlijke omgeving. Hierbij staat het welzijn van mens en dier centraal en is ‘zorg op maat’ het uitgangspunt.

Carmen Maurer is sinds April 2016 toegetreden tot het bestuur van AAIZOO. Graag wil zij op deze wijze een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en implementeren van het mooie vakgebied Animall Assisted Interventions, in de zorg.

Nicky Barendrecht-Jenken
Momenteel werkt Nicky bij Pets4Care en bezoekt zij met haar hond Soef diverse verpleeghuizen. Tot eind 2017 heeft ze o.a gewerkt als projectleider Dier & Natuur bij Kadera aanpak huiselijk geweld, waar zij activiteiten voor kinderen heeft georganiseerd die gericht zijn op contact met dieren en natuur. Eerder heeft ze daar meegewerkt aan het eerste wetenschappelijke onderzoek naar Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling in Nederland en was ze betrokken bij de pilot Blijf van mijn Dier (momenteel een project van het IFAW).

In 2017 is zij afgestudeerd als Dog Assisted Coach bij Pets4Care en volgt zij diverse bijscholingen om up-to-date te blijven. Naast diverse werkzaamheden heeft zij haar eigen bedrijf CoDi – Coaching met dieren. Daar zet zij haar hond o.a in voor bezoeken in het verpleeghuis, weerbaarheidstrainingen voor kinderen en organiseert ze individuele coaching en workshops voor kinderen en/of volwassenen. Daarnaast verzorgt o.a ze 1op1 begeleiding Hersenwerk voor Honden en workshops Snuffelspelletjes voor honden en hun baasjes zodat mensen de taal en behoeften van de hond leren (her)kennen en lezen.

Nicky is sinds maart 2017 toegetreden tot het bestuur van AAIZOO. Graag wil zij op deze wijze een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen en implementeren van AAI in Nederland. Zij gaat zich voornamelijk bezig houden met de website en social media binnen AAIZOO.