Bestuurssamenstelling 

Dhr. Roger Nuijtinck, voorzitter
Drs. Hans Maathuis, penningmeester

Adviseurs
Prof.Dr. Marie-José Enders-Slegers

De bestuursleden stellen zich graag aan u voor:

Roger Nuijtink (voorzitter)
Roger Nuijtinck is afgestudeerd als bioloog en na een aantal jaren van van onderzoek doen overgestapt naar de farmaceutische industrie. Op dit moment is hij werkzaam bij CSL Behring, een internationaal bedrijf dat biotherapeutica ontwikkelt voor zeldzame , ernstige aandoeningen.
Roger is in het bijzonder geïnteresseerd in het onderbouwen van de effectiviteit van dier-ondersteunde interventies en – therapieën.

In de toekomst wil hij een aanzet kunnen maken tot het vergoed krijgen van dier-ondersteunde therapieën via een transparante en reguliere financiering en als het bijzondere effect van dier-ondersteuning bij therapieën wetenschappelijk bewezen kan worden, zou er zelfs een plaats in het verzekerd pakket mogelijk moeten zijn. Om die reden is het essentieel dat AAIZOO de leerstoel Antrozoologie heeft ingesteld en dat AAIZOO het werken met standaarden door de verschillende dier-ondersteunde therapeuten en begeleiders stimuleert.

Drs. Hans Maathuis (penningmeester)

hans_maathuisDrs. Hans Maathuis heeft als dierenarts vele jaren gewerkt in Etten-Leur en was al snel actief in diverse bestuursfuncties bij de beroepsorganisatie KNMvD. Vanwege de toenemende belangstelling voor management en organisatie werden diverse cursussen en opleidingen gevolgd om meer kennis op dat terrein te verwerven.
Door de automatisering van de praktijk raakte hij betrokken bij de IT sector. Eerst als adviseur, later als manager en tenslotte in 1995 na een fusie als directeur.
In de loop der jaren groeide echter steeds meer de behoefte om de brede kennis en ervaring aan anderen ter beschikking te stellen. Daarom besloot Hans zich geheel te gaan wijden aan advisering, ondersteuning, training van praktijken en organisaties die behoefte hebben aan een beter resultaat met behoud van een goede werksfeer. In Curalis kan hij deze ambitie volledig waar maken.

In 2004 maakte Hans kennis met AAT doordat hij adviseerde bij de oprichting van een AAT centrum. De “therapie met behulp van dieren” sprak hem zo zeer aan dat hij zelfs een stichting oprichtte om de toegankelijkheid en het gebruik van AAI in de regio te stimuleren en te ondersteunen.

Toen de uitnodiging kwam voor een functie in het AAIZOO bestuur heeft hij niet lang hoeven nadenken.