ANBI status
De stichting AAIZOO heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat AAIZOO bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt is te vinden op: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl  natuurlijk. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan AAIZOO te schenken. Door de Geefwet mag men bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover is meer te lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Onderstaand de ANBI-gegevens op een rij:

Stichting AAIZOO
Website: www.aaizoo.nl
IBAN: NL42RABO0112335969
BIC: RABONL2U
Inschr. KvK: 172.426.88
RSIN nummer: 820445927

Doelstelling van AAIZOO:
Stichting AAIZOO houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Dhr. Roger Nuijtinck, voorzitter
Drs. Hans Maathuis, penningmeester
Mw. Nancy Bakker, secretaris

Verder:
Prof.dr. Marie-José Enders – Slegers, bestuursadviseur
Mw. Carmen Maurer, adviseur
Mw. Nicky Barendrechten-Jenken, adviseur
Dhr. Richard Griffioen, adviseur

 

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.
De statuten van de stichting en de financiële verantwoording zijn hieronder te vinden.

 

Statuten Stichting AAIZOO                 Statuten AAIZOO
Jaarrekening 2018                                  jaarverslag