ANBI status
De stichting AAIZOO heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat AAIOO bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt is te vinden op: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl  natuurlijk.Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan AAIZOO te schenken. Door de Geefwet mag men bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover is meer te lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Onderstaand de ANBI-gegevens op een rij:

Stichting AAIZOO

Website: www.aaizoo.nl
IBAN: NL42RABO0112335969
BIC: RABONL2U
Inschr. KvK: 172.426.88
RSIN nummer: 820445927

Doelstelling van AAIZOO:
Stichting AAIZOO houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderzoeken, stimuleren en bekend maken van deskundige toepassingen op het gebied van dierondersteunde zorg, activiteiten en onderwijs in Nederland.

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Drs. Hans Maathuis, voorzitter/secretaris
Prof.Dr. Marie-José Enders-Slegers (adviseur)
Mw. Ineke Edes, penningmeester
Mw. Carmen Maurer, bestuurslid

Verder:
prof.dr. Marie-José Enders – Slegers, bestuursadviseur

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.
De statuten, het actuele beleidsplan van de stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn hieronder te vinden.

Statuten Stichting AAIZOO                   statuten
Beleidsplan AAIZOO 2013-2016          beleidsplan
Jaarverslag 2018                                    jaarverslag
Balans 2013 en W&V 2013                   balans