Agenda

2022:

Juni/juli: presentatie laatste stand van zaken van onderzoeken op het gebied van AAI

September/oktober: Resultaten READ4Succeed onderzoek (onderzoek naar effect leeshonden)

Oktober/november: Netwerkdag AAIZOO-leden