AAIZOO is momenteel druk bezig met het opzetten van het AAI-register. Dit doen we in samenwerking met het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) en een aantal andere veldpartijen. In dit register kunnen gekwalificeerde professionals die hun dier inzetten tijdens het werk zich (laten) registreren. Zo weten cliënten, gemeenten en zorginstanties waar ze een gekwalificeerde AAI professional kunnen vinden. Op deze manier brengen we de kwaliteit inzichtelijk en dragen we bij aan de professionalisering van ons vakgebied. We zijn momenteel het systeem aan het opbouwen. Onder andere op basis van de criteria die door ISAAT/ESAAT/IAHAIO zijn vastgesteld , zoals beschreven in de kwaliteitseisen AAI van het IVA. We verwachten dat het systeem begin volgend jaar operationeel is. Vanaf dan kunnen professionals geregistreerd worden. We zullen tijdig communiceren hoe de procedure om in te schrijven in z’n werk gaat.