Logo AKRHet is bijna zover: het AAI Kwaliteitsregister zit in de laatste fase van ontwikkeling: de testfase. Afgelopen jaar zijn AAIZOO en het IVA druk bezig geweest met het ontwikkelen van het AAI Kwaliteitsregister (AKR). Het register heeft een tweeledige functie. In dit register kunnen personen zich registreren als AAI professional. Daarnaast kunnen aanbieders van erkende opleidingen, die langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT/IAHAIO kwaliteitsrichtlijnen zijn gelegd, er in worden opgenomen.

Op dit moment doen we samen met een paar opleiders en professionals een pilot om te kijken of alles naar behoren werkt. Daarna nodigen we in eerste instantie de opleiders uit om zich aan te melden. Als een groot deel van de opleidingen zijn opgenomen, wordt het register opengesteld voor professionals die zich dan ook kunnen gaan aanmelden. Zodra deze mogelijkheid er is, volgt er meer informatie hierover.

Waarom een AAI Kwaliteitsregister?

Het werkveld van Animal Assisted Interventions is erg divers. Zo zijn er veel verschillende partijen in dit werkveld, zoals: opleidingen, professionals uit diverse disciplines (artsen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal werkenden, onderwijsgevenden enz,) en vindt er op universitair en HBO niveau onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven. Ook zijn er veel handlers werkzaam in het veld die samen met een GZ- of onderwijsprofessional dierondersteunde interventies uitvoeren. Ook zijn er vrijwilligers werkzaam in het veld, ook zij dienen over kennis en vaardigheden te beschikken om deze activiteiten uit te voeren.

Tussen deze partijen zitten ten eerste verschillen qua benodigde kennis en praktijkervaring. De professionele achtergrond van de aanbieder speelt hierin bijvoorbeeld mee. Ten tweede zijn er veel verschillende manieren waarop dieren ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld in therapie, counseling of coaching, bij educatieve programma’s of als bezoekdier in zorginstellingen. De doelstellingen in de interventie zijn hierbij ook verschillend.

Het AAI Kwaliteitsregister is een eerste stap om een overzicht te bieden van alle vrijwilligers en professionals die met dieren werken en de opleidingen en cursussen die er op dit gebied worden aangeboden. Alleen vrijwilligers en professionals, die een passende opleiding hebben gevolgd om op een verantwoorde wijze dieren te kunnen inzetten, staan in het register. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de inzet, het welzijn van de dieren en de veiligheid van mens en dier waarborgen. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd. Daarmee zijn ze erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren op het level wat daarbij is aangegeven en past bij de aard van de dier-ondersteunde interventies die de professional gaat toepassen ( als vrijwilliger, handler, professional).

Verzekeraars, gemeenten, (zorg)instellingen, scholen en particuliere cliënten kunnen op deze manier inzien welke in te zetten vrijwilligers en professionals voldoen aan de kwaliteitsrichtlijnen voor het inzetten van dieren en hierbij het welzijn en de veiligheid van dier en mens voorop stellen.

Advies Raad van Dierenaangelegenheden

Het register komt tegemoet aan het advies van de RDA om het AAI-werkveld te professionaliseren (‘Dierbare hulpverleners. Welzijn voor mens en dier?’, mei 2019).

De RDA op zijn beurt heeft een speciale werkgroep opgericht die zich inzet om het welzijn en de veiligheid van dier en mens en de professionele kwaliteit in ons vakgebied te waarborgen.

De werkgroep verenigt de initiatieven die de verschillende organisaties al hebben ondernomen op het pad naar verdere professionalisering en vult deze aan met kennis en expertise van andere professionals uit onderzoek of praktijk. Om op deze manier sectorbreed draagvlak te creëren.

Er zijn dus momenteel diverse ontwikkelingen op het gebied van Animal Assisted Interventions. Laten we onze schouders er onder zetten. Samenwerking hierin is belangrijk om het vakgebied verder te ontwikkelen!