Carolien Wijker, promovendus van Marie-Jose Enders heeft een artikel gepubliceerd over de effectiviteit van dierondersteunende therapie bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Er zijn maar weinig studies zijn gedaan naar de effecten van interventies bij volwassenen met ASS. De behoeften van personen met ASS verschillen van individu tot individu, en de hoeveelheid mensen die gediagnosticeerd worden met ASS groeit gestaag. Daarom is het belangrijk nieuwe interventies te ontwikkelen voor mensen met ASS en de effecten van deze interventies onder de loep te nemen.
Bij kinderen met ASS worden positieve resultaten gevonden bij de interactie met een dier. Er is eerder nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van dierondersteunende therapie (AAT) op volwassenen met ASS. Daarom focust de studie van Carolien Wijker zich op de effecten van AAT bij deze groep.

In het artikel wordt de studieopzet van haar onderzoek besproken. Wil je het hele artikel lezen kan dat via onderstaande link:

https://www.omicsonline.org/open-access/the-effectiveness-of-animal-assisted-therapy-in-adults-with-autism-spectrum-disorder-study-protocol-for-a-randomized-controlled-tr-2165-7890-1000221.pdf